Buitenschoolse opvang

Opvangmogelijkheid Plons en Spring.

De opvang van kinderen voor en na de schooluren wordt door de stad Peer georganiseerd.

's Morgens is er opvang vanaf 06u30 op locatie 'Hoeve Vermeulen'. De kinderen worden door begeleiders van Plons naar onze campus gebracht.

Op woensdagnamiddag is er opvang van 12u20 - 18u30. De begeleiders komen de kinderen op het schooldomein ophalen en brengen hen naar de locatie van Plons.

Na schooltijd is er opvang van 15u10 tot 18u30. De begeleiders komen de kinderen op het schooldomein ophalen en brengen jen naar de locatie van Plons.

Kinderen van het lager onderwijs (L1 - L6) die na schooltijd maar kort opvang nodig hebben (tot 16u45) kunnen bij Spring terecht. 

Op schoolvrije dagen kan er opvang worden voorzien van 6u30 tot 18u30.

 

OPVANGPLAATS: Plons Hoeve Vermeulen Albertus Morrenstraat 4

                        Spring Paviljoen op het schooldomein Molenstraat 

Meer informatie: www.plonspeer.be