Buitenschoolse opvang

Opvangmogelijkheid

Om tegemoet te komen aan een aantal wensen van ouders, zorgt kinderopvang “Plons” en “Spring” voor een opvang van kinderen voor en na de schooluren.
Er is opvangmogelijkheid van 6u30 - 8u15 en van 15u30 -18u30.
Op woensdagnamiddag is er opvang van 12u30 - 18u30.
Op schoolvrije dagen kan er opvang voorzien worden van 6u30 tot 18u30.

OPVANGPLAATS: Bijgebouwen op ons schooldomein.

Meer informatie: www.plonspeer.be