CLB

Centrum voor leerlingbegeleiding

Waarvoor kan je bij hen terecht?

Het CLB volgt de leerlingen op gebied van hun algemene ontwikkeling, hun schoolloopbaan en hun gezondheid. Leerlingen begeleiden doen ze steeds in samenspraak met gezin en school. Het CLB geeft raad bij groei - of ontwikkelingsproblemen, bij leer - of gedragsproblemen, bij schoolovergangen en studiekeuzes. Het CLB geeft informatie over studie - en beroepsmogelijkheden aan leerlingen en ouders. Het CLB werkt adviserend, onder beroepsgeheim en is kosteloos. Een deskundig advies, een goede raad kan een grote hulp zijn, maar is nooit een verplichting. Leerlingenbegeleiding door het CLB is een recht, geen verplichting. Het medisch schooltoezicht, waarvoor het CLB instaat, is echter wel verplicht.

Bij wie kan je terecht?

De leerlingenbegeleiding door het CLB is teamwerk: een psycholoog, maatschappelijk werker, verpleegkundige en een dokter vormen samen een team dat de leerlingen van een aantal scholen begeleidt. Zij bieden ondersteuning door informatie te geven door te onderzoeken, te begeleiden en eventueel door te verwijzen naar gespecialiseerde diensten.

Waar en wanneer kan je terecht?

CLB

E.Hellebosstraat 2/4

3970 Leopoldsburg

011/34 61 61

Openingsuren: alle werkdagen van 8u30 - 16u30 en op afspraak.