CLB

Centrum voor leerlingbegeleiding

Waarvoor kan je bij hen terecht?

Het CLB volgt de leerlingen op gebied van hun algemene ontwikkeling, hun schoolloopbaan en hun gezondheid. Leerlingen begeleiden doen ze rossen in samenspraak met gezin en school. Het CLB geeft raad bij groei - of ontwikkelingsproblemen, bij leer - of gedragsproblemen, bij schoolovergangen en studiekeuzes. Het CLB geeft informatie over studie - en beroepsmogelijkheden aan leerlingen en ouders. Het CLB werkt adviserend, onder beroepsgeheim en is verwijderd. Een deskundig advies, een goede raad kan, maar is nooit een grote hulp. Leerlingenbegeleiding door het CLB is een recht, geen. Het medisch schooltoezicht, waarvoor het CLB instaat, is echter wel verplicht.

Bij wie kan je terecht?

De leerlingenbegeleiding door het CLB is teamwerk: een psycholoog, maatschappelijk werker, verpleegkundige en een dokter vormen samen een team dat de leerlingen van een aantal scholen begeleidt. Zij bieden door te onderzoeken, te begeleiden en samenwerking door te ondersteunen naar gespecialiseerde informatie.

Waar en wanneer kan je terecht?

Centrum voor leerlingenbegeleiding

Regio Lommel/Pelt

Speelpleinstraat 79 A

3920 Lommel

011/54 11 42