Leerlingenvervoer

De leerlingen die verder dan 4 km van de school wonen kunnen, indien de ouders dit wensen, worden opgehaald en thuisgebracht met de eigen schoolbus of de beroepsvervoerder die voor het leerlingenvervoer instaat.

De ritten en de opstapplaatsen worden in het begin van het schooljaar bepaald.

Indien de afstand tussen de school en de woonplaats 4 km of meer bedraagt en er is geen andere school van het GO! dichter in de buurt, is het vervoer gratis, in elk ander geval geldt de normale abonnementsprijs van De Lijn.

Er wordt voor iedereen naar de meest voordelige oplossing gezocht. (week - maand - jaarabonnement)

Op elke bus is er begeleiding voorzien. Deze begeleidster geeft de kinderen vaste plaatsen en stelt een intern reglement op in samenwerking met de directie en in functie van de veiligheid.

Verkeersveiligheid

In het belang van de veiligheid van de kinderen vragen we uitdrukkelijk:

1. De toegangspoorten tot de speelplaats volledig vrij te laten.

2. De ruimte voor de bussen volledig vrij te laten.

3. Ouders parkeren hun auto, op de voorziene parkeerplaatsen en dit voor de veiligheid van onze kinderen.

4. Opgelet aan de oversteekplaatsen: er steken voetgangers en fietsers over.