Lichamelijke opvoeding

Kleuteronderwijs

Wekelijks worden er 2 lesuren van 50 minuten lichamelijke opvoeding georganiseerd. De activiteiten worden geleid door een speciaal leermeester lichamelijke opvoeding. De polyvalente zaal wordt omgetoverd tot een echt hindernissenparcours.
Doe je kind die dag gemakkelijke kledij aan. Enkel de oudste kleuters dienen turnpantoffeltjes mee te brengen.
Vanaf de derde kleuterklas gaan de kleuters ook maandelijks 1 keer zwemmen in Molenheide.

Lager onderwijs

Wekelijks worden er 2 lesuren van 50 minuten lichamelijke opvoeding georganiseerd.
We dragen een T-shirt van de school en breng zelf een zwart broekje mee en eenvoudige pantoffeltjes zonder veters.
Voorzie het turnzakje van de naam van je kind.
ZWEMMEN in het lager onderwijs
We gaan zwemmen van het eerste tot het 6de leerjaar.
De zwemlessen gaan door in het zwembad 'De Sprink' te Bree.
Gelieve uw kinderen van gemakkelijke kledij te voorzien wanneer zij gaan zwemmen.
In overleg met de schoolraad werd beslist om het gratis zwemmen toe te wijzen aan de leerlingen van het zesde leerjaar.
We nemen steeds 2 handdoeken mee, waarvan 1 uitsluitend dient voor de voeten.