MOS 
Mos groeit niet alleen tussen de stenen, maar ook in onze school! MOS staat voor Milieuzorg Op School.
Het MOS-project helpt de school om op een pedagogisch verantwoorde manier een eigen milieuzorgsysteem uit te bouwen.
"MOS is cool."
Een milieuzorgsysteem op school is een geheel van maatregelen en acties waaraan iedereen meewerkt om de school milieuvriendelijker te maken.
Kinderen en jongeren werken samen met hun leerkrachten, directie en schoolpersoneel dit milieuzorgsysteem uit op maat van de school.
MOS integreert de ontwikkelingsdoelen en eindtermen in alle themabundels (afvalpreventie, water, mobiliteit, natuur op school, energie).
Met MOS gaan leerlingen spelenderwijs aan de slag in de klas, in de school en in de omgeving. Ze leren plannen, samenwerken, overleggen en werken zo tegelijkertijd aan de eindtermen Nederlands, wiskunde, sociale vaardigheden, leren leren, wereldoriëntatie, ICT, ...
MOS-scholen kunnen een logo behalen.
Dit kwaliteitslabel geeft aan dat de school in een educatief proces stapt en systematisch milieuacties organiseert.
Als je minstens één jaar aan milieuzorg werkt, kan je school het eerste logo behalen, later het tweede en derde logo.
Wij zijn heel fier want wij hebben onze drie logo's al een tijdje.

klik hier