Rapporten

Lager:

Twee keer per schooljaar krijgen onze kinderen van de lagere school een rapport: in december en in juni.

Alle leergebieden worden in ons rapport opgenomen.  Voor sommige vakken noteren we een cijfer in combinatie met een woordje feedback. Het cijfer op het rapport is een gemiddelde score van dagelijks werk en behaalde scores van evaluaties na een leerstofblok. We doen dit voor wiskunde, lezen, spelling, taalbeschouwing en WO.

Voor andere vakken is het moeilijk om de kennis,vaardigheden en attitudes  om te zetten in een cijfer. Daarom kiezen we er voor om bij luisteren, spreken , creatief schrijven, handschrift, MV via het neerschrijven van feedback goed weer te geven welke de sterktes en de groeikansen van je kind zijn. Deze feedback geeft duidelijk weer waar de kinderen staan in hun leerproces.

Kleuter:

Op het einde van het schooljaar krijgen de kleuters een groeirapport. De rapporten zijn opgebouwd onder de noemer: ei, rups, pop, vlinder. Zo heb je als ouder een mooie groeilijn om te bewaren over de groei die je kleuter heeft gemaakt doorheen de kleuterschool.

 

Oudercontacten/kindcontacten

Gedurende het schooljaar organiseren we 4 x een oudercontact. Twee van deze oudercontacten (december en juni) zijn algemene oudercontacten. De overige twee oudercontacten zijn op vraag van de leerkracht en/of de ouders. (voor herfstvakantie en voor paasvakantie).

Voor iedere rapportperiode gaat er ook een kindgesprek door. De leerkracht heeft een persoonlijke babbel met ieder kind.