Schoolvrije dagen

Lestijden

De school begint elke dag om 8u45
De school eindigt elke dag (behalve woensdag) om 15u10
Op woensdag mogen we om 12u20 naar huis
Belangrijk:
Leerlingen mogen ten vroegste om 8.15 uur aanwezig zijn en dienen ten laatste 10 minuten na het beëindigen van de lessen afgehaald te worden. Nadien zullen ze in de betaalde naschoolse opvang ingeschreven worden. In het belang van uw kind en uit respect voor de leerkrachten vragen wij u dat de kinderen op tijd op school zijn. Te laat komen is storend voor iedereen.
De kleuteronderwijzeres, verantwoordelijk voor het toezicht, zal vanaf 8.30 uur de kinderen opvangen op de kleuterspeelplaats.

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2020-2021

Facultatieve vrije dagen schooljaar 2020-2021

Vrijdag 2 oktober 2020
Maandag 7 juni 2021

Kindvrije, pedagogische studiedagen schooljaar 2020-2021

Woensdag 23 september 2020
Woensdag 25 november 2020
Woensdag 27 januari 2021

Wettelijke verlofdagen 2020-2021

Herfstvakantie
Zaterdag 31 oktober 2020 tot en met zondag 8 november 2020

Wapenstilstand woensdag  11 november 2020

Kerstvakantie
Zaterdag 19 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021

Krokusvakantie
Zaterdag 13 februari 2021 tot en met zondag 21 februari 2021

Paasvakantie
Zaterdag 3 april 2021 tot en met zondag 18 april 2021

Hemelvaart Donderdag 13 mei 2021 en vrijdag 14 mei 2021

Pinkstermaandag:  maandag 24 mei 2021        

 Contactdagen

De school wenst een levend contact te onderhouden met de ouders. Voor het begin van het nieuwe schooljaar is er per klas een algemene informatieavond. (afspraken, huistaken, werkwijze van de leerkracht, toetsen, ...)
Er zijn 4 individuele ouderavonden. (herfstvakantie, kerstvakantie, paasvakantie, zomervakantie)
De ouders kunnen echter op elk ogenblik een afspraak maken voor een gesprek met een leerkracht en/of directie en omgekeerd.