Schoolvrije dagen

Lestijden

De school begint elke dag om 8u45
De school eindigt elke dag (behalve woensdag) om 15u10
Op woensdag mogen we om 12u20 naar huis
Belangrijk:
Leerlingen mogen ten vroegste om 8.15 uur aanwezig zijn en dienen ten laatste 10 minuten na het beëindigen van de lessen afgehaald te worden. Nadien zullen ze in de betaalde naschoolse opvang ingeschreven worden. In het belang van uw kind en uit respect voor de leerkrachten vragen wij u dat de kinderen op tijd op school zijn. Te laat komen is storend voor iedereen.
De kleuteronderwijzeres, verantwoordelijk voor het toezicht, zal vanaf 8.30 uur de kinderen opvangen op de kleuterspeelplaats.

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2021-2022

Facultatieve vrije dagen schooljaar 2021-2022

maandag 4 oktober 2021
vrijdag 12 november  2021

Kindvrije, pedagogische studiedagen schooljaar 2021-2022

Woensdag 22 september 2021
Woensdag 02 februari 2022
Woensdag 11 mei  2022

Wettelijke verlofdagen 2021-2022

Herfstvakantie
Zaterdag 30 oktober 2021 tot en met zondag 7 november 2021

Wapenstilstand donderdag  11 november 2021

Kerstvakantie
Zaterdag 25 december 2021 tot en met zondag 9 januari 2022

Krokusvakantie
Zaterdag 26 februari 2022 tot en met zondag 06 maart 2022

Paasvakantie
Zaterdag 2 april 2022 tot en met maandag  18 april 2022

Hemelvaart Donderdag 26 mei 2022 en vrijdag 27 mei 2022

Pinkstermaandag:  maandag 06 juni  2022        

 Contactdagen

De school wenst een levend contact te onderhouden met de ouders. Voor het begin van het nieuwe schooljaar is er per klas een algemene informatieavond. (afspraken, huistaken, werkwijze van de leerkracht, toetsen, ...)
Er zijn 4 individuele ouderavonden. (herfstvakantie, kerstvakantie, paasvakantie, zomervakantie)
De ouders kunnen echter op elk ogenblik een afspraak maken voor een gesprek met een leerkracht en/of directie en omgekeerd.