Schoolvrije dagen

Lestijden

De school begint elke dag om 8u45
De school eindigt elke dag (behalve woensdag) om 15u10
Op woensdag mogen we om 12u20 naar huis
Belangrijk:
Leerlingen mogen ten vroegste om 8.00 uur aanwezig zijn en dienen ten laatste 10 minuten na het beëindigen van de lessen afgehaald te worden. Nadien zullen ze in de betaalde naschoolse opvang ingeschreven worden. In het belang van uw kind en uit respect voor de leerkrachten vragen wij u dat de kinderen op tijd op school zijn. Te laat komen is storend voor iedereen.
De kleuteronderwijzeres, verantwoordelijk voor het toezicht, zal vanaf 8.30 uur de kinderen opvangen op de kleuterspeelplaats.

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2017-2018

Facultatieve vrije dagen schooljaar 2017-2018

Vrijdag 6 oktober 2017
Maandag 30 april 2018

Kindvrije, pedagogische studiedagen schooljaar 2017–2018

Woensdag 20 september 2017
Woensdag 06 december 2017 
Woensdag 14 maart 2018

Wettelijke verlofdagen 2017-2018
Herfstvakantie
Zaterdag 28 oktober 2017 tot en met zondag 5 november 2017
Wapenstilstand
Zaterdag 11 november 2017
Kerstvakantie
Zaterdag 23 december 2017 tot en met zondag 7 januari 2018
Krokusvakantie
Zaterdag 10 februari 2018 tot en met zondag 18 februari 2018
Paasvakantie
Zaterdag 31 maart 2018 tot en met zondag 15 april 2018
Hemelvaart
Donderdag 10 mei 2018 en vrijdag 11 mei 2018
Pinkstermaandag:  maandag 21 mei 2018        
Extra vrije dag : dinsdag 1 mei 2018Contactdagen

De school wenst een levend contact te onderhouden met de ouders. Voor het begin van het nieuwe schooljaar is er per klas een algemene informatieavond. (afspraken, huistaken, werkwijze van de leerkracht, toetsen, ...)
Er zijn 4 individuele ouderavonden. (herfstvakantie, kerstvakantie, paasvakantie, zomervakantie)
De ouders kunnen echter op elk ogenblik een afspraak maken voor een gesprek met een leerkracht en/of directie en omgekeerd.