Schoolvrije dagen

Lestijden

De school begint elke dag om 8u45
De school eindigt elke dag (behalve woensdag) om 15u10
Op woensdag mogen we om 12u20 naar huis
Belangrijk:
Leerlingen mogen ten vroegste om 8.00 uur aanwezig zijn en dienen ten laatste 10 minuten na het beëindigen van de lessen afgehaald te worden. Nadien zullen ze in de betaalde naschoolse opvang ingeschreven worden. In het belang van uw kind en uit respect voor de leerkrachten vragen wij u dat de kinderen op tijd op school zijn. Te laat komen is storend voor iedereen.
De kleuteronderwijzeres, verantwoordelijk voor het toezicht, zal vanaf 8.30 uur de kinderen opvangen op de kleuterspeelplaats.

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2018-2019

Facultatieve vrije dagen schooljaar 2018-2019

Vrijdag 5 oktober 2018
Vrijdag 07 december 2018

Kindvrije, pedagogische studiedagen schooljaar 2018–2019

Woensdag 26 september 2018
Woensdag 21 november 2018 
Woensdag 13 februari 2019

Wettelijke verlofdagen 2018-2019
Herfstvakantie
Zaterdag 27 oktober 2018 tot en met zondag 4 november 2018
Wapenstilstand
Zondag 11 november 2018
Kerstvakantie
Zaterdag 22 december 2018 tot en met zondag 6 januari 2019
Krokusvakantie
Zaterdag 2 maart 2019 tot en met zondag 10 maart 2019
Paasvakantie
Zaterdag 6 april 2019 tot en met maandag 22 april 2019
Hemelvaart
Donderdag 30 mei 2019 en vrijdag 31 mei 2019
Pinkstermaandag:  maandag 10 juni 2019        
Extra vrije dag : woensdag 1 mei 2019Contactdagen

De school wenst een levend contact te onderhouden met de ouders. Voor het begin van het nieuwe schooljaar is er per klas een algemene informatieavond. (afspraken, huistaken, werkwijze van de leerkracht, toetsen, ...)
Er zijn 4 individuele ouderavonden. (herfstvakantie, kerstvakantie, paasvakantie, zomervakantie)
De ouders kunnen echter op elk ogenblik een afspraak maken voor een gesprek met een leerkracht en/of directie en omgekeerd.