Schoolvrije dagen

Lestijden

De school begint elke dag om 8u45
De school eindigt elke dag (behalve woensdag) om 15u10
Op woensdag mogen we om 12u20 naar huis
Belangrijk:
Leerlingen mogen ten vroegste om 8.00 uur aanwezig zijn en dienen ten laatste 10 minuten na het beëindigen van de lessen afgehaald te worden. Nadien zullen ze in de betaalde naschoolse opvang ingeschreven worden. In het belang van uw kind en uit respect voor de leerkrachten vragen wij u dat de kinderen op tijd op school zijn. Te laat komen is storend voor iedereen.
De kleuteronderwijzeres, verantwoordelijk voor het toezicht, zal vanaf 8.30 uur de kinderen opvangen op de kleuterspeelplaats.

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2019-2020

Facultatieve vrije dagen schooljaar 2019-2020

Vrijdag 4 oktober 2019
Vrijdag 06 december 2019

Kindvrije, pedagogische studiedagen schooljaar 2019-2020

Woensdag 18 september 2019
Woensdag 20 november 2019
Woensdag 29 januari 2020

Wettelijke verlofdagen 2019-2020

Herfstvakantie
Zaterdag 26 oktober 2019 tot en met zondag 3 november 2019

Wapenstilstand Maandag  11 november 2019

Kerstvakantie
Zaterdag 21 december 2019 tot en met zondag 5 januari 2020

Krokusvakantie
Zaterdag 22 februari 2020 tot en met zondag 1 maart 2020

Paasvakantie
Zaterdag 4 april 2020 tot en met zondag 19 april 2020

Hemelvaart Donderdag 21 mei 2020 en vrijdag 22 mei 2020

Pinkstermaandag:  maandag 1 juni 2020        

Extra vrije dag : vrijdag 1 mei 2020Contactdagen

De school wenst een levend contact te onderhouden met de ouders. Voor het begin van het nieuwe schooljaar is er per klas een algemene informatieavond. (afspraken, huistaken, werkwijze van de leerkracht, toetsen, ...)
Er zijn 4 individuele ouderavonden. (herfstvakantie, kerstvakantie, paasvakantie, zomervakantie)
De ouders kunnen echter op elk ogenblik een afspraak maken voor een gesprek met een leerkracht en/of directie en omgekeerd.